• Vlaanderen
  • \
  • AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING

Wie zoekt een buddy?

Mensen die van een ander land naar Vlaanderen of Brussel verhuizen doen dat om uiteenlopende redenen, zoals voor hun werk, gezinshereniging of omdat ze hun thuisland zijn ontvlucht.

Mensen die van een ander land naar Vlaanderen of Brussel verhuizen doen dat om uiteenlopende redenen, zoals voor hun werk, gezinshereniging of omdat ze hun thuisland zijn ontvlucht.

Een deel van hen krijgt professionele ondersteuning tijdens het inburgeringstraject: lessen maatschappelijke oriëntatie over het leven in België, lessen Nederlands en begeleiding bij de zoektocht naar werk, opleidingen of vrijetijdsactiviteiten.

Nieuwkomers kunnen daarnaast kiezen om:

  • in een buddyproject te stappen;
  • een kennismakingsstage te volgen (bij een bedrijf, vereniging, organisatie, lokaal bestuur …);
  • vrijwilligerswerk te doen.

Zo bouwen ze aan hun lokale netwerk, voelen ze zich beter betrokken bij hun omgeving en ontdekken ze het verenigingsleven.

Lees meer over het inburgeringstraject


Registreer je nu als buddy